010 322 1234

Netti-Moppi / fyke (luokat 5-6)

Fysiikan ja kemian opetusohjelma luokille 5-6 Netti-Moppi oppimis­ympäristössä

valikko

Ohjelma on suunniteltu tukemaan luokkien 5 – 6 fysiikan ja kemian opiskelua sekä antamaan vaihtelua perinteisen opetuksen rinnalle.

Opetusohjelma sisältää monenlaisia tehtäviä eri osa-alueilta:

Vesi ja ilma (olomuodot, hankaussähkö, lämpölaajeneminen, seos...)
Avaruuden ilmiöitä (taivaankappaleita, magneettinen voima, valo...)
Liike ja voima (kalteva taso ja vipu, pyörä ja kitka, kimmoisuus...)
Aine ja energia (sähkön tuotanto ja käyttö, energian säästö, metallit...)

kemia

FyKe-Moppi harjoittaa oppilaan tietoja ja taitoja interaktiivisilla simulaatiotöillä, kontrollitehtävillä, tietosivuilla ja testitehtävillä. Tehtävät on suunniteltu luokille 5—6 tarkoitetun fysiikan ja kemian opetussuunnitelman mukaisesti.

Sisältää monipuolisten tehtävien lisäksi aakkosellisen Sanaston sekä mahdollisuuden tarkkailla oppilas- ja luokkakohtaisia tuloksia.

Opiskelen ja opin -osio sisältää interaktiivisia simulaatiotöitä, jotka auttavat ymmärtämään fysiikan ja kemian käsitteitä toiminnallisesti. Oppilas suorittaa työn vaiheittain virtuaalisesti tietokoneen avulla. Oppilas tekee oman tieteellisen arvauksensa kokeen lopputuloksesta. Kokeen tehtyään hän näkee, onko hänen hypoteesinsa osunut oikeaan.

Simulaatiotöihin liittyy kontrollitehtäviä. Näiden käytännönläheisten tehtävien avulla tarkistetaan simulaatiotöiden ymmärtäminen. Oppilas saa heti selkeän palautteen suorittamastaan tehtävästä.

Kontrollitehtäviin liittyy aina yksi tai useampia Tietosivuja, jotka auttavat tehtävän ratkaisussa. Tietosivujen kieli on selkeää ja helposti ymmärrettävää. Tietosivuista oppilas saa perusteet simulaatiotöiden tuloksiin eli miksi näin kävi.

Kun Vihje-lampun valo palaa, sisältää kontrollitehtävä vihjeen. Vihjeessä voi olla kuvia ja animaatioita, jotka selkeyttävät luokassa vaikeasti selitettäviä asioita.

Testi-osiossa tarkistetaan tehtävien avulla Opiskelen ja opin –osion ymmärtäminen. Oppilas saa heti selkeän palautteen suorittamastaan tehtävästä.

Oppilas voi tehdä testin nk. lähtötasotestinä jo ennen kuin hän on tutustunut Opiskelen ja opin -osioon tai testin voi tehdä nk. lopputasotestinä. Vertailemalla lähtötasotestin tulosta lopputasotestin tuloksiin, oppilas saa selville, minkä verran hän on oppinut.

Testi-osiossa ei ole vihjettä eikä tietosivuja oppilaan tukena. Sen sijaan ylävalikon Sanasto on edelleen käytettävissä

Linkkejä

Kuvia ohjelmasta

kontrolli1

kontrolli2

taidot1

fys_taidot

 
Netti-Moppi / Fysiikka (luokat 7-9)

Fysiikan opetusohjelma luokille 7—9 Netti-Moppi oppimis­ympäristössä

valikko

Ohjelma on yläkouluille suunnattu fysiikan opetusohjelma, joka tukee fysiikan opiskelua ja tuo vaihtelua perinteisen opetuksen rinnalle. Tehtävät on suunniteltu opetussuunnitelman mukaisesti. Ohjelma soveltuu myös ammatilliseen opetukseen.

Sisältö

Tehtävät sisältävät teoriaa, historiaa ja laskutehtäviä, sekä interaktiivisia virtuaalisia ja luokassa tehtäviä laboratoriotöitä fysiikan eri osa-alueilta:

Ääni (värähdysliike, aaltoliike, äänen synty, äänen ominaisuuksia)
Valo (valon heijastuminen, valon taittuminen, linssit, peilit, värit...)
Sähkö (sähkövaraus, sähkön johtavuus, paristojen kytkennät...)
Lämpö (lämpötila, lämpölaajeneminen, olomuodon muutokset...)
Mekaniikka (tiheys, kitka, työ, teho, tasainen liike, kiihtyvä liike...)

Ominaisuudet

Luokassa tehtävät laboratoriotyöt kirjataan ohjelmaan erityiselle muistiinpanosivulle, jossa on myös kysymykset ja tilaa vapaamuotoiselle vastaukselle.
Interaktiiviset laboratoriotyöt auttavat ymmärtämään fysiikan käsitteitä toiminnallisesti. Oppilas suorittaa työn vaiheittain virtuaalisesti tietokoneen avulla.
Kontrollitehtävillä varmistetaan, että laboratoriotyöt on ymmärretty oikein.
Teoria sisältää animaatioita, jotka selkeyttävät luokassa vaikeasti selitettäviä asioita.
Tehtävien tekemisen ohessa voi teoriasta tarkistaa jo unohtuneita asioita.
Historia tuo mielenkiintoista lisälukemista ja niiden avulla voi aloittaa esim. esitelmien tekemisen.
Laskutehtävät tuovat hyvää lisäharjoitusta oppikirjojen vähäisten laskujen lisäksi.
Kuvaaja-ohjelmalla voi piirtää nopeasti ja helposti graafisia kuvaajia laboratoriot öiden tuloksista.
Sanasto sisältää yli 350 fysiikan termiä selityksineen.
Taulukoista oppilas voi etsiä tietoa eri aineista.
Laskin ja apupaperi (Moppi-paperi) ovat koko ajan käytössä laskutehtävissä.
Mahdollisuus tarkkailla oppilas- ja luokkakohtaisia tuloksia.

Linkkejä

Kuvia ohjelmasta

historia

kontrolli

laskutehtava1

resonanssi

 
Netti-Moppi / Kemia

Kemian opetusohjelma luokille 7-9 (nyt myös orgaaninen kemia!)

kemia

Kemian opetusohjelma, joka tukee kemian opiskelua ja tuo vaihtelua perinteisen opetuksen rinnalle. Tehtävät on suunniteltu opetussuunnitelman mukaisesti. Kemia – Moppi on uusi tapa oppia kemiaa ”ilman opettajaa”. Kemia-Moppi II soveltuu myös ammatilliseen opetukseen. Uutuus: orgaaninen kemia mukana.

Sisältö

Ohjelma jakautuu orgaaniseen ja epäorgaaniseen osioon sisältäen työjaksot: Opiskelen ja opin, Laboratoriotyöt, Lisätehtävät, Opitun testi ja Osaamisen testi. Mukana myös Muistipelit. Ohjelmassa tuodaan vahvasti esille alkoholin haitat kysymyksin ja animaatioin.

Aihealueet ovat seuraavat:


Orgaaninen osio:

Miten käytän Netti-Moppia
Johdatus orgaaniseen kemiaan
Hiili ja sen yhdisteet
Hiilivedyt
Alkaanit
Alkeenit
Alkyynit
Alkoholit
Karboksyylihapot
Ravintokemia
Johdanto
Energiaravintoaineet
Hiilihydraatit
Rasvat
Valkuaisaineet
Suojaravintoaineet
Kemialliset reaktiot


Epäorgaaninen osio:

Kemian merkkikieli
Työvälineet ja työturvallisuus
Alkuaineet
Metallit, epämetallit ja puolimetallit
Atomi, isotooppi ja ioni
Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä
Aine
Olomuodot ja niiden muutokset
Puhdas aine, seos ja erikoisseokset
Erottamismenetelmät
Kemialliset reaktiot
Yleistä kemiallisista reaktioista
Kemiallisen reaktion nopeus
Palamisreaktiot
Neutraloitumisreaktiot
Suolat ja niiden valmistusreaktiot
Hapettumis- ja pelkistymisreaktiot
Kemialliset sidokset
Ionisidos
Molekyylisidos
Metallisidos
Hapot ja emäkset
Sähkökemiaa
Yleistä
Sähkökemiallinen pari, paristot ja akku
Sähkökemiallinen jännitesarja
Elektrolyysi
Korroosio

Ominaisuudet

kemiaope

Interaktiiviset laboratoriotyöt auttavat ymmärtämään kemian käsitteitä toiminnallisesti
oppilas suorittaa työn vaiheittain virtuaalisesti tietokoneen avulla
kontrollitehtävillä varmistetaan, että laboratoriotyöt on ymmärretty oikein
teoria sisältää animaatioita, jotka selkeyttävät luokassa vaikeasti selitettäviä asioita
tehtävien tekemisen ohessa voi teoriasta tarkistaa jo unohtuneita asioita
sanasto sisältää kemian termejä selityksineen
taulukoista oppilas voi etsiä tietoa esim. alkuaineiden jaksollisesta järjestelmästä
laskin ja apupaperi (Moppi-paperi) ovat koko ajan käytössä
mahdollisuus tarkkailla oppilas- ja luokkakohtaisia tuloksia
Osaamisen testeissä pitää ymmärtää asioita, pelkällä ulkoa oppimisella ei siinä pärjää

Netti-Moppi / Kemia periaatteet

Kemia – Moppi opettaa ”ilman opettajaa”

vastatessaan kysymyksiin oppilas hakee aktiivisesti tietoa teoriasta ja käyttää animaatioita hyväkseen samoin kuin sanastoa ja taulukoita
oppilas tekee kemian virtuaalisia laboratoriotöitä ja vastaa niissä oleviin kysymyksiin
kun on opiskeltu ja opittu sekä tehty laboratoriotyöt, oppilas suorittaa testin tai testit ilman apuneuvoja eli ilman animaatiota tai teoriaa tai sanastoa
taulukot ovat käytettävissä (alkuaineiden jaksollinen järjestelmä)

Kemia – Moppi toimii uusien opetus­periaatteiden mukaisesti

jokainen oppilas toimii aktiivisena tiedon hakijana ja oppijana
opettaja ohjaa oppimista ja toimii asiantuntijana
opettaja voi käyttää vapautuvaa opetusaikaa mm. oppilaiden ohjaukseen, oppilaiden kokeiden palautus­keskusteluihin, oppilaan ongelmien ratkaisemiseen jne. Näin saadaan aikaa oppilaalle
oppilaat oppivat omaan tahtiinsa eli ohjelma eriyttää
erilaisille oppilaille on mahdollista laatia oma erillinen ”ohjelmansa”
sekä oppilas että opettaja voivat seurata oppilaan edistymistä
kodit voivat osallistua myös oppimis­tapahtumaan hankkimalla ohjelman kotiin, sillä ohjelma toimii myös kotiopettajana

Laitteisto­vaatimukset (netissä ajettava selainversio)

Windows tai Linux
selaimena IE 7.0 tai uudempi, Firefox 2.0 tai uudempi, Safari tai Chrome
Popup ikkunoiden oltava sallittuja

Linkkejä

Kuvia ohjelmasta

kem_labrakysymys

kem_teoriasivu2

testitehtava

Mikrolinna Oy, Vanajantie 10 A, 13110 Hämeenlinna, 010 322 1234, 010 322 1232 (Opetusohjelmat) Facebook