010 322 1232

Fyssakungen I

fyssakungen

Undervisningsprogram i fysik och kemi för åk 5 - 6

Fyssakungen I har planerats för att stöda fysik- och kemiundervisningen på årskurserna 5-6 samt skapa omväxling vid sidan av den traditionella undervisningen.

Innehåll:

Programmet innehåller mångahanda uppgifter ur olika delområden i fysik och kemi:

Vatten och luft (aggregationstillstånd, friktionselektricitet, värmeutvidgning, blandning...)
Rymdfenomen (himlakroppar, magnetisk kraft, ljus...)
Rörelse och kraft (lutande plan och hävstång, hjul och friktion, elasticitet...)
Materia och energi (elproduktion och elanvändning, energibesparing, metaller...)

Egenskaper:

mole

De interaktiva laborationsuppgifterna hjälper eleven att förstå begreppen inom fysiken och kemin i verkligheten. Eleven arbetar virtuellt med hjälp av datorn. Först gör eleven sin egen hypotes av försökets resultat. Efter att ha utfört försöket ser eleven om hypotesen var rätt.
Teorin innehåller animationer som klargör svårförklarade begrepp. I teorin får eleven grunder och förklaring till resultaten av laborationsuppgifterna. Språket i teorin är klart och lättbegripligt.
I testuppgifterna bekräftas att eleven förstått laborationsuppgifterna och teorin korrekt. Eleven får genast ett klart gensvar på den utförda uppgiften.
Möjlighet att kontrollera resultatet av en enskild elev eller av en hel klass.
En alfabetisk ordlista innehåller förklarade termer i fysik och kemi.

Länkar

Mattekungen och Fyssakungen finns nu tillgängliga på nätet!

Fyssakungen II

Undervisningsprogram i fysik för årskurs 7-9

Fyssakungen II har planerats för att stöda fysikundervisningen och som ett komplement till den traditionella undervisningen.

Innehåll:

Fyssakungen II innehåller interaktiva laborationsuppgifter, kontrolluppgifter, teori, historia samt räkneuppgifter. Uppgifterna är planerade enligt den nya läroplanen.

Fyssakungen II innehåller mångahanda fysikuppgifter ur olika delområden i fysik:

Ljud (svängningsrörelse, vågrörelse, ljudets uppkomst, ljudets egenskaper...)
Ljus (ljusets reflexion, ljusets brytning, linser, speglar, färger...)
Elektricitet (elladdning, konduktivitet, eleffekt och energi, transformator...)
Värme (temperatur, värmeutvidgning, fasförändringar...)
Mekanik (täthet, friktion, effekt, jämvikt, växelverkningar och krafter...)

Egenskaper:

fyssa

De interaktiva laborationsuppgifterna hjälper eleven att förstå begreppen inom fysiken i verkligheten.
Eleven arbetar virtuellt med hjälp av datorn.
Kontrolluppgifterna bekräftar att eleven förstått laborationsuppgifterna korrekt.
Teorin innehåller animationer som klargör svårförklarade begrepp.
Då man utför uppgifter kan man samtidigt kontrollera teoridelar man redan tillfälligt glömt.
Historieavsnittet ger intressant bredvidläsning och kan med fördel användas vid uppläggningen av ett föredrag.
Räkneuppgifterna medför ytterligare bra övning i räknefärdighet och utgör komplement till fysikbokens uppgifter. Det finns både lättare och svårare uppgifter i samlingen.
Med grafprogrammet kan man lätt och snabbt rita grafer över resultaten i laborationsuppgifterna.
Ordlistan och tabellerna finns hela tiden till förfogande. Ordlistan innehåller över 350 förklarade termer i fysik. Ur tabellerna kan eleverna söka information om olika ämnen.
Räknaren och rutpappret finns hela tiden till förfogande vid räknandet.
Möjlighet att kontrollera resultatet av en enskild elev eller av en hel klass.

Länkar

Mattekungen och Fyssakungen finns nu tillgängliga på nätet!

Mikrolinna Oy, Vanajantie 10 A, 13110 Tavastehus, Finland Tfn 010 322 1232