010 322 1232

Undervisnings­program för skolor, hem och daghem!

Mattekungen och Fyssakungen är läromedel för både yngre och äldre elever. De är mycket omfattande och följer läroplanen. Programmen är av hög kvalitet och över hälften av de finska grundskolorna använder dem.

arbetet

netti-moppi

program

Aktuellt

Netti-Moppi tävling 2017-2018 har öppnats.

pennan

Mattekungen I, ett undervisningsprogram i matematik för åk F—6 har förnyats totalt!

 
Mikrolinna Oy, Vanajantie 10 A, 13110 Tavastehus, Finland Tfn 010 322 1232