010 322 1232

Matematik

Mattekungen

mattekungen

Mattekungen® är Finlands populäraste matematikprogram!

Mattekungen är ett helt inhemskt undervisningsprogram som följer den nya läroplanen. Med hjälp av Mattekungen kan eleven träna matematik på ett motiverande och inspirerande sätt.

Programmet har planerats, utvecklats och testats i samarbete med specialistlärare.

Programmets innehåll är motiverande, roligt, utmanande och mångsidigt och det möjliggör differentieringen i undervisningen.

För elever

ett förmånligt matematikprogram som innehåller 6000 (kl 0-6)/ 1200 (kl 7-9) olika uppgifter
uppgifterna förnyas automatiskt
programmet använder personliga lösenord och registrerar svaren på användarens eget namn
programmet innehåller också en behändig miniräknare
då man löser uppgifter kan man få hjälp av texter, grafik och animationer samt ett rutfält för uträkningar
en del uppgifter kräver ett direkt svar, en del uppgifter har svarsalternativ och på vissa uppgifter svarar man genom att klicka på en bild

För lärare

flickan

programmet har klar struktur och tydliga anvisningar
i Mattekungen indelas uppgifterna årskursvis i läroavsnitt som är uppdelade i uppgiftsgrupper
Mattekungen förtydligar grundbegreppen i läroplanen och programmet är också lämpligt som komplement till olika läroböcker
läraren kan följa med elevens och klassens resultat
för läraren finns det ett lärarprogram som har eget lösenord
det är möjligt att skriva ut eller kopiera uppgifter på papper och använda dem i matematikprov

Länkar:

Mikrolinna Oy, Vanajantie 10 A, 13110 Tavastehus, Finland Tfn 010 322 1232