Fyssakungen II

Undervisningsprogram i fysik
för årskurs 7-9

Fyssakungen II har planerats för att stöda fysikundervisningen och som ett komplement till den traditionella undervisningen.


Innehåll:

Fyssakungen II innehåller interaktiva laborationsuppgifter, kontrolluppgifter, teori, historia samt räkneuppgifter. Uppgifterna är planerade enligt den nya läroplanen.

Fyssakungen II innehåller mångahanda fysikuppgifter ur olika delområden i fysik:

 • Ljud (svängningsrörelse, vågrörelse, ljudets uppkomst, ljudets egenskaper...)
 • Ljus (ljusets reflexion, ljusets brytning, linser, speglar, färger...)
 • Elektricitet (elladdning, konduktivitet, eleffekt och energi, transformator...)
 • Värme (temperatur, värmeutvidgning, fasförändringar...)
 • Mekanik (täthet, friktion, effekt, jämvikt, växelverkningar och krafter...)

Egenskaper:

 • De interaktiva laborationsuppgifterna hjälper eleven att förstå begreppen inom fysiken i verkligheten.
 • Eleven arbetar virtuellt med hjälp av datorn.
 • Kontrolluppgifterna bekräftar att eleven förstått laborationsuppgifterna korrekt.
 • Teorin innehåller animationer som klargör svårförklarade begrepp.
 • Då man utför uppgifter kan man samtidigt kontrollera teoridelar man redan tillfälligt glömt.
 • Historieavsnittet ger intressant bredvidläsning och kan med fördel användas vid uppläggningen av ett föredrag.
 • Räkneuppgifterna medför ytterligare bra övning i räknefärdighet och utgör komplement till fysikbokens uppgifter. Det finns både lättare och svårare uppgifter i samlingen.
 • Med grafprogrammet kan man lätt och snabbt rita grafer över resultaten i laborationsuppgifterna.
 • Ordlistan och tabellerna finns hela tiden till förfogande. Ordlistan innehåller över 350 förklarade termer i fysik. Ur tabellerna kan eleverna söka information om olika ämnen.
 • Räknaren och rutpappret finns hela tiden till förfogande vid räknandet.
 • Möjlighet att kontrollera resultatet av en enskild elev eller av en hel klass.


Broschyr


LänkarMattekungen och Fyssakungen finns nu tillgängliga på nätet!
 
Mikrolinna Oy, Vanajantie 10 A, 13110 Tavastehus, Finland

Tfn 010 322 1232